hotline 0911 63 5995
Nhận báo giá Khuyến mãi
First slide
Giá xe (bao gồm VAT):
Lệ phí trước bạ:
- Mức lệ phí:
- Thành tiền:
Phí kiểm định:
Lệ phí đăng ký:
Phí sử dụng đường bộ (1 năm)
Bảo hiểm TNDS (1 năm)
TỔNG CỘNG (VNĐ)
Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Chưa bao gồm chương trình khuyến mãi.
Nhận khuyến mãi

Nhận Báo giá Khuyến Mãi

X